Bezárás

Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése

 

Ø  A kedvezményezett neve: Gödre Község Önkormányzata

Ø  A projekt címe: Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése

Ø  A szerződött támogatás összege: 99 992 927.- forint

Ø  A támogatás mértéke: 100 %

Ø  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

Ø  A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00043

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében Gödre község belterületén keletkező csapadékvíz károkozás nélküli levezetésére megfelelő, belterületi meder kialakítás történik, mely szikkasztó árkok formájában vezeti a csapadékvizet a burkolattal ellátott vízelvezető átereszeken keresztül a község belterületén haladó befogadóba.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:

 szakasz: Fő utca keleti oldalán, Temető utca – Fő utca 39. szám közti szakasz: szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése, víznyelő és fogadó műtárgy rekonstrukciója.
szakasz: Fő utca keleti oldalán 39 – 23. szám közti szakasz szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése.
szakasz: Fő utca keleti oldalán a 23. számú ingatlantól délre eső szakasz szikkasztóárok átépítése bejárók átépítése, hordalékfogó és terméskő támfal állagjavítása, autóbusz megálló alatti zárt csatorna tisztítása.
szakasz: Fő utca keleti oldalán, a külön álló lakott területen, az ide érkező csapadékvíz összefogása és elvezetése.
A biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges beavatkozások:

ü  Mederesés és medermélység helyes kiválasztása, korrekciója.

ü  Műtárgyak felújítása (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése).

ü  Meglévő hordalékfogók, burkolt árokszakaszok, járda-támfal rekonstrukciója.

 

A tervezett beavatkozás specifikus célja:

Gödre község belterületén a csapadékvíz gazdálkodási beruházás megvalósítása, a településen keresztülhaladó Gödrei vízfolyás és a település csapadékvíz elvezető hálózatának részbeni rekonstrukciója. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

 

Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése.JPG