Bezárás

Széchenyi Terv Plusz

 

Ø  A kedvezményezett neve: Gödre Község Önkormányzata

Ø  A projekt címe: Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése

Ø  A szerződött támogatás összege: 99 992 927.- forint

Ø  A támogatás mértéke: 100 %

Ø  A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

Ø  A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00043

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében Gödre község belterületén keletkező csapadékvíz károkozás nélküli levezetésére megfelelő, belterületi meder kialakítás történik, mely szikkasztó árkok formájában vezeti a csapadékvizet a burkolattal ellátott vízelvezető átereszeken keresztül a község belterületén haladó befogadóba.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:

 szakasz: Fő utca keleti oldalán, Temető utca – Fő utca 39. szám közti szakasz: szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése, víznyelő és fogadó műtárgy rekonstrukciója.
szakasz: Fő utca keleti oldalán 39 – 23. szám közti szakasz szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése.
szakasz: Fő utca keleti oldalán a 23. számú ingatlantól délre eső szakasz szikkasztóárok átépítése bejárók átépítése, hordalékfogó és terméskő támfal állagjavítása, autóbusz megálló alatti zárt csatorna tisztítása.
szakasz: Fő utca keleti oldalán, a külön álló lakott területen, az ide érkező csapadékvíz összefogása és elvezetése.
A biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges beavatkozások:

ü  Mederesés és medermélység helyes kiválasztása, korrekciója.

ü  Műtárgyak felújítása (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése).

ü  Meglévő hordalékfogók, burkolt árokszakaszok, járda-támfal rekonstrukciója.

 

A tervezett beavatkozás specifikus célja:

Gödre község belterületén a csapadékvíz gazdálkodási beruházás megvalósítása, a településen keresztülhaladó Gödrei vízfolyás és a település csapadékvíz elvezető hálózatának részbeni rekonstrukciója. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

 

Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése.JPG

 

 

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006

Közösségi, sportolási infrastruktúra fejlesztése Gödrén

 

Projektadatok:

Támogatást igénylő neve: GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

OP név: TOP PLUSZ

Pályázati kiírás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 – Élhető települések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Gödre

Megítélt összeg: 80 000 000 HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2022.04.04.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 85% - ERFA

Projekt összköltség: 80 000 000 HUF

 

A projekt összefoglalása:

Jelen projekt legfőbb célja Gödre közösségi, sport és kulturális infrastruktúrájának fejlesztése. A fejlesztéssel érintett ingatlan 7386 Gödre, Dobó utca 6/A. (hrsz. 309) szám alatt található, területe 11 456 m2, tulajdonosa 1/1 arányban Gödre Község Önkormányzata.

A fejlesztéssel érintett ingatlan 7386 Gödre, Dobó utca 6/A. (hrsz. 309) szám alatt található, területe 11 456 m2, tulajdonosa 1/1 arányban Gödre Község Önkormányzata. A terület futballpályaként, az ingatlanon álló 200 m2 alapterületű épület sportöltözőként funkcionált. A településen hosszú évek óta nincs futballcsapat, így a jelentős zöldterület és az épület kihasználtsága nem megfelelő. Napjainkban az ingatlan, a településen megszervezésre kerülő kulturális, szórakoztató rendezvények helyszínéül szolgál, de jelenlegi infrastrukturális adottságai, sem egyéb sporttevékenységek végzésére, sem rendezvények lebonyolítására nem ideálisak. A sportöltöző jelenlegi műszaki állapota nem megfelelő arra, hogy helyszínül szolgáljon sporttevékenység végzésére. Az érintett ingatlanon található egy korszerűsített közösségi játszótér, mely az óvodás, általános iskoláskorú gyermekeket nevelő családoknak biztosít lehetőséget, szabadidejük – egy részének - hasznos eltöltésére.

Jelen projekt keretében az Önkormányzat a Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, II. Közösségi célú tevékenységek, b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés pontja szerinti tevékenységet kívánja megvalósítani. Továbbá 2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósul az a) Nyilvánosság biztosítása; b) Akadálymentesítés a Felhívás 2.3. fejezete alapján; c) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés, valamint az e) Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése. Emellett a lakosság kérdőíves megkérdezése megtörtént a helyi igényfelmérés megvalósítása érdekében.

Jelen projekt keretében a Sportpálya területén található sportöltöző felújítására, az épület felső szintjének edzőteremmé alakítására, akadálymentesítésére, kültéri sportpark kialakítására, és többfunkciós rendezvény - sporttér építése kerül sor.

A sportparkban az alábbi kültéri sport- illetve fitnesz- eszközök elhelyezésére kerül sor: pingpongasztal, bordásfal, fekvő bordásfal, ferdepad, gyűrűállvány, kettes nyújtó, fekvenyomó rúd, eliptikus sétáló, haspad, légjáró, vállkerék, szörf, lábizom erősítő, lovagló.

A kialakításra kerülő edzőterem eszközei: edzőtorony, fitnesz kerékpár, edzőpad, súlyzók (2 szett), állítható edzőpad (2 db), francia rúd, súlyzórúd, cementes súlyzótárcsa (2 szett), kaucsuk talajvédő (4 db), bokszzsák, bokszzsák-tartó (mennyezeti).

A többfunkciós rendezvénytér – sporttér helyszínül szolgál:

·         A szabadtéri kulturális és szórakoztató rendezvényeknek (pl.: a 231 négyzetméteres, térburkolattal ellátott felületen elhelyezhető a rendezvénysátor, a színpad, a közönségnek helyet biztosító sörpadok, asztalok).

·         Szabadtéri labdajátékoknak – a 231 négyzetméteres, térburkolattal ellátott felületen felfestésre kerül, tollaslabda, lábtenisz pálya és kosárlabda félpálya. A tervezett projekt keretében, az alábbi szabadtéri labdajátékok eszközei kerülnek beszerzésre: mozgatható kosárlabda állvány, tollaslabda háló, állvány, mobil lábtenisz szett, kosárlabda (5 db), focilabda (5db).

 

20220610_084631.jpg