Bezárás

Pályázatok

 Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése

 • A kedvezményezett neve: Gödre Község Önkormányzata
 • A projekt címe: Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése
 • A szerződött támogatás összege: 99 992 927.- forint
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.
 • A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00043

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt keretében Gödre község belterületén keletkező csapadékvíz károkozás nélküli levezetésére megfelelő, belterületi meder kialakítás történik, mely szikkasztó árkok formájában vezeti a csapadékvizet a burkolattal ellátott vízelvezető átereszeken keresztül a község belterületén haladó befogadóba.

A fejlesztés által közvetlenül érintett terület:
szakasz: Fő utca keleti oldalán, Temető utca – Fő utca 39. szám közti szakasz: szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése, víznyelő és fogadó műtárgy rekonstrukciója.
szakasz: Fő utca keleti oldalán 39 – 23. szám közti szakasz szikkasztó árok rekonstrukciója, bejárók átépítése.
szakasz: Fő utca keleti oldalán a 23. számú ingatlantól délre eső szakasz szikkasztóárok átépítése bejárók átépítése, hordalékfogó és terméskő támfal állagjavítása, autóbusz megálló alatti zárt csatorna tisztítása.
szakasz: Fő utca keleti oldalán, a külön álló lakott területen, az ide érkező csapadékvíz összefogása és elvezetése.
A biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges beavatkozások:

Mederesés és medermélység helyes kiválasztása, korrekciója.
Műtárgyak felújítása (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése).
Meglévő hordalékfogók, burkolt árokszakaszok, járda-támfal rekonstrukciója.

A tervezett beavatkozás specifikus célja:
Gödre község belterületén a csapadékvíz gazdálkodási beruházás megvalósítása, a településen keresztülhaladó Gödrei vízfolyás és a település csapadékvíz elvezető hálózatának részbeni rekonstrukciója. Ezzel egy időben lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetése érdekében.

Gödre település csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése.JPG


Közösségi, sportolási infrastruktúra fejlesztése Gödrén
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00006

Projektadatok:

 • Támogatást igénylő neve: GÖDRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 • OP név: TOP PLUSZ
 • Pályázati kiírás megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 – Élhető települések
 • Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
 • Projekt helyszíne (megye): Baranya
 • Projekt helyszíne (település): Gödre
 • Megítélt összeg: 80 000 000 HUF
 • Támogatás aránya: 100 %
 • Támogatási döntés dátuma: 2022.04.04.
 • Forrás: ERFA
 • Ország: Magyarország
 • Uniós társfinanszírozási ráta: 85% - ERFA
 • Projekt összköltség: 80 000 000 HUF

A projekt összefoglalása:
Jelen projekt legfőbb célja Gödre közösségi, sport és kulturális infrastruktúrájának fejlesztése. A fejlesztéssel érintett ingatlan 7386 Gödre, Dobó utca 6/A. (hrsz. 309) szám alatt található, területe 11 456 m2, tulajdonosa 1/1 arányban Gödre Község Önkormányzata.
A fejlesztéssel érintett ingatlan 7386 Gödre, Dobó utca 6/A. (hrsz. 309) szám alatt található, területe 11 456 m2, tulajdonosa 1/1 arányban Gödre Község Önkormányzata. A terület futballpályaként, az ingatlanon álló 200 m2 alapterületű épület sportöltözőként funkcionált. A településen hosszú évek óta nincs futballcsapat, így a jelentős zöldterület és az épület kihasználtsága nem megfelelő. Napjainkban az ingatlan, a településen megszervezésre kerülő kulturális, szórakoztató rendezvények helyszínéül szolgál, de jelenlegi infrastrukturális adottságai, sem egyéb sporttevékenységek végzésére, sem rendezvények lebonyolítására nem ideálisak. A sportöltöző jelenlegi műszaki állapota nem megfelelő arra, hogy helyszínül szolgáljon sporttevékenység végzésére. Az érintett ingatlanon található egy korszerűsített közösségi játszótér, mely az óvodás, általános iskoláskorú gyermekeket nevelő családoknak biztosít lehetőséget, szabadidejük – egy részének - hasznos eltöltésére.
Jelen projekt keretében az Önkormányzat a Felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, II. Közösségi célú tevékenységek, b1) közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés pontja szerinti tevékenységet kívánja megvalósítani. Továbbá 2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül megvalósul az a) Nyilvánosság biztosítása; b) Akadálymentesítés a Felhívás 2.3. fejezete alapján; c) Projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés, valamint az e) Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése. Emellett a lakosság kérdőíves megkérdezése megtörtént a helyi igényfelmérés megvalósítása érdekében.
Jelen projekt keretében a Sportpálya területén található sportöltöző felújítására, az épület felső szintjének edzőteremmé alakítására, akadálymentesítésére, kültéri sportpark kialakítására, és többfunkciós rendezvény - sporttér építése kerül sor.
A sportparkban az alábbi kültéri sport- illetve fitnesz- eszközök elhelyezésére kerül sor: pingpongasztal, bordásfal, fekvő bordásfal, ferdepad, gyűrűállvány, kettes nyújtó, fekvenyomó rúd, eliptikus sétáló, haspad, légjáró, vállkerék, szörf, lábizom erősítő, lovagló.
A kialakításra kerülő edzőterem eszközei: edzőtorony, fitnesz kerékpár, edzőpad, súlyzók (2 szett), állítható edzőpad (2 db), francia rúd, súlyzórúd, cementes súlyzótárcsa (2 szett), kaucsuk talajvédő (4 db), bokszzsák, bokszzsák-tartó (mennyezeti).

A többfunkciós rendezvénytér – sporttér helyszínül szolgál:

 • A szabadtéri kulturális és szórakoztató rendezvényeknek (pl.: a 231 négyzetméteres, térburkolattal ellátott felületen elhelyezhető a rendezvénysátor, a színpad, a közönségnek helyet biztosító sörpadok, asztalok).
 • Szabadtéri labdajátékoknak – a 231 négyzetméteres, térburkolattal ellátott felületen felfestésre kerül, tollaslabda, lábtenisz pálya és kosárlabda félpálya. A tervezett projekt keretében, az alábbi szabadtéri labdajátékok eszközei kerülnek beszerzésre: mozgatható kosárlabda állvány, tollaslabda háló, állvány, mobil lábtenisz szett, kosárlabda (5 db), focilabda (5db).

20220610_084631.jpg


A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében

szechenyi_2020_logo.jpginfoblokk2020.jpgA project, a  Magyarország Kormánya és az Európai Únió Európai Struktúrális és Beruházási Alapok támogatásával valósul meg a Széchenyi 2020 pályázat keretein belül.

A project bemutatása

eu_logo2.pngA kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében
A szerződött támogatási összeg: 55 000 000.- forint
A támogatás mértéke/intenzitása (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében” című támogatási kérelem hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével. A bevont települési önkormányzatok: Varga Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 87fő), Felsőegerszeg Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 130fő), Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 876fő), Baranyajenő Község Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 465fő), Gödre Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 849fő), Szágy községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 124fő). A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Településfejlesztési Programban meghatározott célkitűzésekhez.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:
  Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
  Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés,
  Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele,
  Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
  Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása,
  Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása,
  Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok,
  Közlekedésbiztonsági programok,
  Eszközbeszerzés,

 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  Infokommunikációs akadálymentesítés,
  Nyilvánosság biztosítása,

 4. Egyéb:
  Projektmenedzsment tevékenység 

A projekt szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4 pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek!” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevéssé fejlett Dél-Dunántúli Régió hat települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 000 főt.

Közösségi interjúk, közösségi felmérés készítése, közösségi beszélgetések szervezése a konzorcium hat településén, a célterület hat településére vonatkozó Helyi Cselekvési Terv készítése, közösségi akciók, tevékenységek események szervezése (Településenként két szomszédünnep és két közösségi kiállítás szervezése.), programok, folyamatok megvalósítása (településenként három tanulókör megszervezése.), helyi nyilvánosság fórumai (A projekt első évben négy, második és harmadik évében kettő-kettő, negyedik évében egy lakossági részvételi fórum szervezése.), Közösségi Információs Pont létrehozása (Varga község), közösségfejlesztő képzés (1fő), tanulmányút szervezése, szakmai segítők alkalmazása,  bűnmegelőzési és közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.

Megvalósuló tevékenységek:
Baranya Megyei Önkormányzat
Megalapozó dokumentum elkészítése
Helyi Cselekvési Terv elkészítése

Varga Község Önkormányzata
Eszközbeszerzés
Közösségi Információs Pont létrehozása
Projektmenedzser foglalkoztatása
Tanulmányút szervezése
Szakmai segítő foglalkoztatása
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)
Bűnmegelőzést és közbiztonságot segítő programok
Közlekedésbiztonsági programok
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
Marketingtevékenység biztosítása

Baranyajenő Község Önkormányzat
Eszközbeszerzés
Szakmai segítő foglalkoztatása
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Felsőegerszeg Községi Önkormányzat
Eszközbeszerzés
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Gödre Község Önkormányzata
Eszközbeszerzés
Szakmai vezető foglalkoztatása
Szakmai segítő foglalkoztatása
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)
Szakmai vezető „Közösségfejlesztő” – szervezett képzésen való részvétele
Infokommunikáció biztosítása

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat
Eszközbeszerzés
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Szágy Községi Önkormányzat
Eszközbeszerzés
Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)
Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)
Tanulókör szervezése (3 alkalom)

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. június 30.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

 Helyi cselekvési terv
Helyi Cselekvési Terv.pdf (2446040 bájt)

 Közösségi interjúk összefoglalása
Közösségi interjúk összefoglalása-kiegészítés.pdf (3172231 bájt)
Interjúk összefoglalása.pdf (1897311 bájt)

Közösségi felmérés összefoglalása
Kérdőivek összefoglalása-kiegészítés.pdf (1490712 bájt)
Kérdőívek összefoglalása.pdf (1451712 bájt)
Szomszédoló újság első szám.pdf (11290002 bájt)

Szomszédünnepek, közösségi rendezvények szakmai beszámolói
2018.07.21. Varga szomszédünnep beszámoló.pdf (244078 bájt)
2019.06.29. Szágy szomszédünnep beszámoló.pdf (258368 bájt)
2019.07.27. Varga szomszépünnep beszámoló.pdf (291570 bájt)
2019.08.10. Baranyajenő szomszédünnep beszámoló.pdf (293002 bájt)
2019.08.18. Gödre szomszédünnep beszámoló.pdf (344518 bájt)
2019.09.07. Felsőegerszeg szomszédünnep beszámoló.pdf (320529 bájt)
2021.09.18. Beszámoló Mindszentgodisa szomszédünnep.pdf (494375 bájt)

Közösségi (helyismereti) kiállítások szakmai beszámolói
2019.08.14. Gödre kiállítás beszámoló.pdf (506991 bájt)
2019.10.05. Baranyajenő kiállítás beszámoló.pdf (343650 bájt)
2019.10.19. Felsőegerszeg kiállítás beszámoló.pdf (374845 bájt)
2020. 02.22. Szágy kiállítás beszámoló.pdf (380215 bájt)
2020.03.14. Mindszentgodisa kiállítás beszámoló.pdf (387694 bájt)
2020.10.17. Felsőegerszeg közösségi kiállítás beszámoló.pdf (476406 bájt)
2020.10.23. Varga közösségi kiállítás beszámoló.pdf (564770 bájt)
2021.07.23. Szakmai beszámoló Varga kiállítás.pdf (532532 bájt)
2021.07.24. Beszámoló Baranyajenő kiállítás.pdf (499672 bájt)
2021.09.11. Beszámoló Felsőegerszeg közösségi.pdf (148256 bájt)
2018.12.01. Baranyajenő beszámoló közösségi.pdf (215845 bájt)

Tanulókörök beszámolói
2018.11.12. Mindszentgodisa tanulókör beszámoló.pdf (340811 bájt)
2018.12.17. Varga tanulókör beszámoló.pdf (238063 bájt)
2018.12.17. Varga tanulókör beszámoló.pdf (238063 bájt)
2019.04.17. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (497335 bájt)
2019.12.05. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (338148 bájt)
2020.09.12. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (642047 bájt)
2020.10.30. Felsőegerszeg tanulókör beszámoló.pdf (551254 bájt)
2020.10.30. Varga tanulókör beszámoló.pdf (505589 bájt)
2021.07.23. Beszámoló tanulókör Varga.pdf (463527 bájt)

Lakossági Részvételi Fórumok emlékeztetői
2018.07.17. Gödre fórum beszámoló.pdf (244315 bájt)
2018.08.17. Baranyajenő fórum beszámoló.pdf (312084 bájt)
2019.04.12. Felsőegerszeg fórum beszámoló.pdf (304159 bájt)
2019.11.15. Mindszentgodisa fórum beszámoló.pdf (319360 bájt)
2019.12.10. Szágy fórum beszámoló.pdf (338497 bájt)
2019.01.25. Varga fórum beszámoló.pdf (305996 bájt)

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok szakmai beszámolói
2020.07. - 10. Varga önvédelmi képzés beszámoló.pdf (357007 bájt)
2020.08.11. Varga felsőtagozatos beszámoló 1.pdf (406777 bájt)
2020.08.19. Varga felsőtagozatos beszámoló 3.pdf (360437 bájt)

2020.08.27. Varga felsőtagozatos beszámoló 5.pdf (331704 bájt)
2020.08.17. Varga felsőtagozatos beszámoló 2.pdf (444855 bájt)
2020.07.16-19.Varga tábor beszámoló.pdf (931481 bájt)

Összefoglaló tanulmány
Összefoglaló tanumány Varga.pdf (1812495 bájt)

Rendezvénynaptár
Rendezvénynaptár Sásd térsége.xlsx (45463 bájt)

 Képtár: http://www.godre.hu/szervezetek/palyazatok/a_helyi_identitas_es_kohezio_erositese_sasd_tersegeben_-_palyazati_project_oldal_-/keptar/


 Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti-járásban - EFOP-3.9.2-16-2017-00044

Humán kapacíitások.jpg

A „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Hegyháti járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Hegyháti járásban érintett 7 önkormányzat és a társulás konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Sásd Város Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 3053 fő rendelkezik) Gödre Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 844 fő rendelkezik) Meződ Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 129 fő rendelkezik) Mindszentgodisa Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 836 fő rendelkezik) Palé Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 90 fő rendelkezik) Varga Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 82 fő rendelkezik) Vázsnok  Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 139fő rendelkezik) Mindszentgodisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás. A projekt által érintett települések bemutatásánál jól kirajzolódtak azok a problémák, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának legfontosabb gátjai. Különösen érzékeny csoport ebből a szempontból az óvodába és iskolába járó gyermekeké, így a projekt különös figyelmet fordít rájuk. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt szakmai tartalmának részét képezi a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása ösztöndíj formájában, ezáltal segítve és motiválva a tanulmányi előmenetelüket, amely a legtöbb esetben az egyetlen kiugrási lehetőséget jelenti a kialakult és állandósulni látszó negatív helyzetből. Az óvodai képzés támogatása és fejlesztése szintén jelentékeny részét képezi a projekt szakmai tartalmának. Ide sorolható többek között az óvodapedagógusok szakmai továbbképzése, amely a helyi igényekre reagálva igyekszik színesíteni és hatékonyabbá tenni az intézményekben folyó képzést. A gyermekek esélyegyenlőségének javítását szolgálják a projekt óvodások megcélzó programjai is. Ezek közé a programok közé tartoznak a tehetségprogramok, egészségnapok, személyiségfejlesztő rendezvények és kompetencia-fejlesztő események is. Fontos szempont továbbá a gyermekek nevelésénél az intézmény dolgozói és a szülők közötti kapcsolat és együttműködés, amely elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez. Az óvodások mellett az iskolások érintő programok is helyet kaptak a projektben. Ennek képezi részét az eredi iskola, az ökotúra vagy a sportágválasztó, amely lehetőséget teremt az általános iskolai tanulók látásmódjának bővítésére. Emellett természetesen a diákok megfelelő jövőképének kialakítása és tanulmányi előmenetelük támogatása is kulcsfontosságú, így ehhez kapcsolódóan a tervek között szerepel a tehetséggondozás, az életpálya építés külső szereplők, minták bevonásával, valamint a pályaválasztási hét megszervezése is. Az esélyegyenlőség és a modern munkaerő piaci kihívásokra reagálva az iskolán kívüli nyelvtanulás ösztönzése és támogatása is figyelmet érdemel a térségben, amely a pozitív változások alapjául szolgálhat a közeljövőben. Az oktatásfejlesztésen túl megkerülhetetlen a helyi problémákra történő reflektálás. A foglalkoztatási helyzet, a munkanélküliség és a jövedelmi viszonyok tükrében fontos feladatnak tűnik a tudatos pénzügyi magatartás kialakítása a tanulókban akár már az általános iskolai tanulmányaik során, ezzel ugyanis nem csupán a jövőben, hanem a jelenben is segíthetik családjaik boldogulását. A projekt feladatainak ellátásához partnerként a KLIK Szigetvári Tankerületét, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központot, a Sásdi Általános Művelődési Központot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint az Engedd, hogy segíthessünk" Alapítványt vonjuk be együttműködési megállapodást keretében.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 03. 01. – 2020. 02. 29.

Támogatás összege: 243 322 955 Ft
Támogatás mértéke: 100%

Kapcsolódó dokumentum: Adatavedelmi_tajekoztato_kedvezmenyezett_0304.pdf (310662 bájt)
Kapcsolódó dokumentum: Konzorciumi együttműködési megállapodás.pdf (5442305 bájt)
Kapcsolódó dokumentum: Megvalosithatosagi_Tanulmany_SasdEFOP392.pdf (2710695 bájt)
Kapcsolódó dokumentum: Támogatási szerződés.pdf (5367887 bájt)


 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban - EFOP-1.5.3-16-2017-00080

 EFOP-1_5_3-16-2017-00080.jpg

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Hegyháti járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Hegyháti járásban érintett 6 települési önkormányzat és az „Enged, hogy segíthessünk” Alapítvány konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Sásd Város Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 3053 fő rendelkezik), Gödre Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 844 fő rendelkezik), Meződ Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 129 fő rendelkezik), Palé Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 90 fő rendelkezik), Varga Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 82 fő rendelkezik), Vázsnok Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 139 fő rendelkezik), valamint az „Enged, hogy segíthessünk” Alapítvány. A projekt által érintett települések bemutatásánál jól kirajzolódtak azok a problémák, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának legfontosabb gátjai. Különösen érzékeny csoport ebből a szempontból a hátrányos helyzetűeké, a fiataloké és az időseké, így a projekt különös figyelmet fordít rájuk. Az előkészítés során több alkalommal bevonásra kerültek a helyi szakemberek, akik javaslataikkal segítették a tervezési folyamatot. A megvalósítás során szakmai megvalósítóként szintén számítunk rájuk a teljes projektben és minden részfeladatban. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében. Ennek érdekében a helyi szükségletekhez jobban igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok indítása szükségesek. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos területek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A projekt szakmai tartalmának részét képezi a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók egyéni kompetenciáinak felmérése, komptenciafejlesztés megvalósítása, az érintettek mentorálása, azon belül is a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységek munkára való képességet javító intézkedések és képzések, valamint a pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás. A mindennapi életüket segítő, önálló életvitelre képessé tevő program keretében többek között a háztartás vezetés és családi élet megszervezésében, továbbá akár a konyhakerti gazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretek oktatásával segítjük őket. A képzések alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk annak érdekében, hogy a kismamák se szoruljanak ki a lehetőségekből, továbbá motivációs eszközként utalvánnyal terveztünk, mely átvételét adott feladatrészek teljesítéséhez, részvételhez fogunk kötni. Egészségügyi állapotuk felmérését és javítását illetően szintén tanácsadással segítjük őket. Az egészségfejlesztés szintén fontos részét képezi a projekt szakmai tartalmának. Ide sorolható többek között a különböző egészségnapok, kultúrák ételei által az egészséges hagyományos étkezés megismertetése, a sportnapok megszervezése révén a különböző sportágak megismertetése és megkedveltetése a térség célcsoportjaival. Kiemelet szempontot képez még az önkéntességre való buzdítás, és az ebből származó előnyök előtérbe helyezése a közösségépítés egyik meghatározó pilléreként. Célunk, hogy minden korosztályt megmozgassunk minden kistelepülésen, a gyermekektől az idősekig a számukra leginkább megfelelő mozgásformákkal, továbbá hátrányos helyzetűeket is be kívánunk vonni minden programba a fogyatékosság formájától függetlenül a megfelelő szakemberek segítségével. A Hegyháti járás az országos vidéki tendenciákhoz hasonlóan ugyancsak problémákkal küzd a helyi fiatalság helyben tartását illetően. Ennek kezelése érdekében indulnak komplex programok, hogy a fiatalok megismerjék a településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosuljon bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá váljanak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A humán közszolgáltatások fejlesztését a szakember-ellátottság javítása révén tervezzük megvalósítani a meglévő szakembereink képzésével és a hiányzó szakmák betöltetésével, a helyi emberi erőforrásfejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően. A helyi közszolgáltatások tovább fejlesztése révén pedig remélhetőleg hozzájárulunk a települések általános életminőségének javításához, illetve a vidék megtartó képesség növeléséhez. A projekt feladatainak ellátásához partnerként nemzetiségi önkormányzatokat (Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Gödrei Német Nemzetiségi Önkormányzat, Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Gödrei Roma Nemzetiségi Önkormányzat), helyi szociális és kulturális intézményeket (a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központot, a Sásdi Általános Művelődési Központot), helyi hagyományőrző, sport- és kulturális civil szervezeteket (Pons Sociorum Egyesület, Sásdi Faodu Egyesület, Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület), valamint Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályát vonjuk be együttműködési megállapodást keretében. Emellett lehetőség nyílik a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére. A projekt az összes a minimálisan előírt indikátor és számszerűsített szakmai elvárás értéket teljesíti, egy számszerűsített szakmai elvárás - a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái - esetében 25%-kal magasabb (3 db helyett 4 db) értéket vállal. A fejlesztés összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, továbbá a fejlesztések integrált, újszerű, innovatív jellegűek, az alulról induló kezdeményezéseket támogatják, a helyi szereplők bevonásával, szakmai megvalósítók alkalmazásával valósul meg, a különböző szervezetfejlesztési, átvilágítási, igényfelmérési feladatok elvégzését helyi belső szakemberekre bízza, minél több helyi szereplőt von be a megvalósításba, ezáltal nem csak célcsoportként és passzívan, hanem tevékenyen szervezőként, aktívan is részt vesznek a kivitelezésben, stb.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 05. 01. – 2020. 05. 01.

Támogatás összege: 189 697 411 Ft
Támogatás mértéke: 100%