Bezárás

Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnok:

Góth Zsolt

Tel.: +36 30 957 2435

 

Gödre összlakosságának 1/3-a, mintegy 250 fő egyéb belterületen (Gödreszentmárton), illetve külterületen (Szénáspuszta) él. Közülük vannak olyanok, akik számára nehezen elérhetőek a belterületen elhelyezkedő egészségügyi és közintézmények, valamint kereskedelmi egységek, illetve a napi meleg étel elkészítése is gondot jelent néhányuk számára. Nekik nyújt segítséget a tanyagondnoki szolgálat.

A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:

 

   - Idősek ellátása

   - Civil szervezetek segítése

   - Közösségi rendezvények lebonyolításának segítése

   - Önkormányzati Hivatal munkájának segítése

   - Közfoglalkoztatottak irányítása

   - Gépjármű üzemeltetés

   - Egyéb munkák

 

Az idősek ellátása:

    -Ebédszállítás, ebédpénz összeszedése

   -Bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerűen

   -Betegek orvoshoz, illetve szakrendelőbe szállítása

   -Gyógyszer íratás, kiváltás kiszállítás

   -Postai küldemények felvétele, csekk befizetés és ügyintézés

   -Magányos, egyedül élők meglátogatása

   -Kisebb házkörüli munkák, fahasogatás, tüzelő behordás

 

Iskola, Óvoda:

    -Gyermekek versenyre szállítása

   -Gyermekek uszodába szállítása

 

Civil szervezetek:

    -Sportegyesület (sportolók szállítása)

   -Nyugdíjas klub (személyszállítás találkozókra)

   -Polgárőr egyesület (tagok szállítása)

   -Faluszépítő Egyesület (vásárlások intézése)

 

Községi rendezvények:

 A településen megrendezésre kerülő szinte minden rendezvény lebonyolításában segédkezik.

 

Az Önkormányzati Hivatal munkájának segítése:

    -Ügyintéző szállítása környezettanulmányra

   -Gyermekvédelmi munkatárs szállítása

   -Hirdetmények, felhívások kifüggesztése

   -Testületi anyagok kiszállítása

   -Anyagbeszerzések

 

Gépkocsi üzemeltetés:

 A pályázati úton beszerzett Ford Tranzit mikrobusszal látom el feladatomat. A Ford Tranzit 8+1 fő szállítására alkalmas.

 

Képzések, tanyagondnok találkozók:

Az ötévente kötelező továbbképzési 60 kredit pont megszerzése sikeres volt. A tanyagondnoki találkozókon a lehetőségekhez képest részt veszek, mindig van új információszerzésre lehetőség.

Étkeztetés

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

   a) koruk,

   b) egészségi állapotuk,

   c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

   d) szenvedélybetegségük, vagy

   e) hajléktalanságuk miatt.

 

A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. §. alapján étkeztetésre jogosultak az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglalt személyek, azzal, hogy

a.) életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b.) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut vagy egyéb betegsége miatt a házi- vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud,

c.) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmag ellátására részben képes és a családgondozó javasolja,

d.) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. 6. §-a alapján hajléktalannak minősül

Az étkeztetés az Önkormányzat Konyhájáról történik.

 

Az ebéd az igénylő saját maga is elviheti, vagy a tanyagondnok házhoz kiszállítja.