Bezárás

A project bemutatása

eu_logo2.pngA kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében
A szerződött támogatási összeg: 55 000 000.- forint
A támogatás mértéke/intenzitása (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében” című támogatási kérelem hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével. A bevont települési önkormányzatok: Varga Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 87fő), Felsőegerszeg Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 130fő), Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 876fő), Baranyajenő Község Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 465fő), Gödre Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 849fő), Szágy községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 124fő). A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Településfejlesztési Programban meghatározott célkitűzésekhez.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:

  Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
  Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés,
  Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele,
  Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
  Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása,
  Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása,
  Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok,
  Közlekedésbiztonsági programok,
  Eszközbeszerzés,

 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Infokommunikációs akadálymentesítés,
  Nyilvánosság biztosítása,

 4. Egyéb:

  Projektmenedzsment tevékenység 

A projekt szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4 pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek!” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevéssé fejlett Dél-Dunántúli Régió hat települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 000 főt.