Bezárás

A project bemutatása

eu_logo2.pngA kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében
A szerződött támogatási összeg: 55 000 000.- forint
A támogatás mértéke/intenzitása (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében” című támogatási kérelem hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével. A bevont települési önkormányzatok: Varga Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 87fő), Felsőegerszeg Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 130fő), Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 876fő), Baranyajenő Község Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 465fő), Gödre Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 849fő), Szágy községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 124fő). A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Településfejlesztési Programban meghatározott célkitűzésekhez.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:

  Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
  Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés,
  Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele,
  Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
  Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása,
  Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása,
  Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok,
  Közlekedésbiztonsági programok,
  Eszközbeszerzés,

 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Infokommunikációs akadálymentesítés,
  Nyilvánosság biztosítása,

 4. Egyéb:

  Projektmenedzsment tevékenység 

A projekt szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4 pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek!” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevéssé fejlett Dél-Dunántúli Régió hat települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 000 főt.

 

Közösségi interjúk, közösségi felmérés készítése, közösségi beszélgetések szervezése a konzorcium hat településén, a célterület hat településére vonatkozó Helyi Cselekvési Terv készítése, közösségi akciók, tevékenységek események szervezése (Településenként két szomszédünnep és két közösségi kiállítás szervezése.), programok, folyamatok megvalósítása (településenként három tanulókör megszervezése.), helyi nyilvánosság fórumai (A projekt első évben négy, második és harmadik évében kettő-kettő, negyedik évében egy lakossági részvételi fórum szervezése.), Közösségi Információs Pont létrehozása (Varga község), közösségfejlesztő képzés (1fő), tanulmányút szervezése, szakmai segítők alkalmazása,  bűnmegelőzési és közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.

 

Megvalósuló tevékenységek:

Baranya Megyei Önkormányzat

                        Megalapozó dokumentum elkészítése

                        Helyi Cselekvési Terv elkészítése

Varga Község Önkormányzata

                        Eszközbeszerzés

                        Közösségi Információs Pont létrehozása

                        Projektmenedzser foglalkoztatása

                        Tanulmányút szervezése

                        Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Bűnmegelőzést és közbiztonságot segítő programok

 Közlekedésbiztonsági programok

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

Marketingtevékenység biztosítása

 

Baranyajenő Község Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Felsőegerszeg Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Gödre Község Önkormányzata

                        Eszközbeszerzés

                        Szakmai vezető foglalkoztatása

Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Szakmai vezető „Közösségfejlesztő” – szervezett képzésen való részvétele

Infokommunikáció biztosítása

 

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Szágy Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. június 30.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

 

 •  Helyi cselekvési terv

 Helyi Cselekvési Terv.pdf (2446040 bájt)

 

 •  Közösségi interjúk összefoglalása

 Közösségi interjúk összefoglalása-kiegészítés.pdf (3172231 bájt)

Interjúk összefoglalása.pdf (1897311 bájt)

 

 • Közösségi felmérés összefoglalása

  Kérdőivek összefoglalása-kiegészítés.pdf (1490712 bájt)

Kérdőívek összefoglalása.pdf (1451712 bájt)

Szomszédoló újság első szám.pdf (11290002 bájt)

 

 • Szomszédünnepek, közösségi rendezvények szakmai beszámolói

 2018.07.21. Varga szomszédünnep beszámoló.pdf (244078 bájt)

2019.06.29. Szágy szomszédünnep beszámoló.pdf (258368 bájt)

2019.07.27. Varga szomszépünnep beszámoló.pdf (291570 bájt)

2019.08.10. Baranyajenő szomszédünnep beszámoló.pdf (293002 bájt)

2019.08.18. Gödre szomszédünnep beszámoló.pdf (344518 bájt)

2019.09.07. Felsőegerszeg szomszédünnep beszámoló.pdf (320529 bájt)

2021.09.18. Beszámoló Mindszentgodisa szomszédünnep.pdf (494375 bájt)

 

 • Közösségi (helyismereti) kiállítások szakmai beszámolói

 2019.08.14. Gödre kiállítás beszámoló.pdf (506991 bájt)

2019.10.05. Baranyajenő kiállítás beszámoló.pdf (343650 bájt)

2019.10.19. Felsőegerszeg kiállítás beszámoló.pdf (374845 bájt)

2020. 02.22. Szágy kiállítás beszámoló.pdf (380215 bájt)

2020.03.14. Mindszentgodisa kiállítás beszámoló.pdf (387694 bájt)

 2020.10.17. Felsőegerszeg közösségi kiállítás beszámoló.pdf (476406 bájt)

2020.10.23. Varga közösségi kiállítás beszámoló.pdf (564770 bájt)

2021.07.23. Szakmai beszámoló Varga kiállítás.pdf (532532 bájt)

2021.07.24. Beszámoló Baranyajenő kiállítás.pdf (499672 bájt)

2021.09.11. Beszámoló Felsőegerszeg közösségi.pdf (148256 bájt)

2018.12.01. Baranyajenő beszámoló közösségi.pdf (215845 bájt)

 

 • Tanulókörök beszámolói

  2018.11.12. Mindszentgodisa tanulókör beszámoló.pdf (340811 bájt)

2018.12.17. Varga tanulókör beszámoló.pdf (238063 bájt)

2018.12.17. Varga tanulókör beszámoló.pdf (238063 bájt)

2019.04.17. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (497335 bájt)

2019.12.05. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (338148 bájt)

2020.09.12. Gödre tanulókör beszámoló.pdf (642047 bájt)

2020.10.30. Felsőegerszeg tanulókör beszámoló.pdf (551254 bájt)

2020.10.30. Varga tanulókör beszámoló.pdf (505589 bájt)

2021.07.23. Beszámoló tanulókör Varga.pdf (463527 bájt)

 

 • Lakossági Részvételi Fórumok emlékeztetői

 2018.07.17. Gödre fórum beszámoló.pdf (244315 bájt)

2018.08.17. Baranyajenő fórum beszámoló.pdf (312084 bájt)

2019.04.12. Felsőegerszeg fórum beszámoló.pdf (304159 bájt)

2019.11.15. Mindszentgodisa fórum beszámoló.pdf (319360 bájt)

2019.12.10. Szágy fórum beszámoló.pdf (338497 bájt)

2019.01.25. Varga fórum beszámoló.pdf (305996 bájt)

 

 • Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok szakmai beszámolói

 2020.07. - 10. Varga önvédelmi képzés beszámoló.pdf (357007 bájt)

2020.08.11. Varga felsőtagozatos beszámoló 1.pdf (406777 bájt)

2020.08.19. Varga felsőtagozatos beszámoló 3.pdf (360437 bájt)

2020.08.27. Varga felsőtagozatos beszámoló 5.pdf (331704 bájt)

2020.08.17. Varga felsőtagozatos beszámoló 2.pdf (444855 bájt)

2020.07.16-19.Varga tábor beszámoló.pdf (931481 bájt)

 

 • Összefoglaló tanulmány

Összefoglaló tanumány Varga.pdf (1812495 bájt)

 

 • Rendezvénynaptár

 Rendezvénynaptár Sásd térsége.xlsx (45463 bájt)