Bezárás

A project bemutatása

eu_logo2.pngA kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
A projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében
A szerződött támogatási összeg: 55 000 000.- forint
A támogatás mértéke/intenzitása (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

„A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében” című támogatási kérelem hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével. A bevont települési önkormányzatok: Varga Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 87fő), Felsőegerszeg Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 130fő), Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 876fő), Baranyajenő Község Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 465fő), Gödre Község Önkormányzata (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 849fő), Szágy községi Önkormányzat (település állandó lakosságszáma – 2019. január 1.: 124fő). A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Településfejlesztési Programban meghatározott célkitűzésekhez.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 1. Önállóan támogatható tevékenységek:

  Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása:
  Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés,
  Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele,
  Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása,
  Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása,
  Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása,
  Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok,
  Közlekedésbiztonsági programok,
  Eszközbeszerzés,

 3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  Infokommunikációs akadálymentesítés,
  Nyilvánosság biztosítása,

 4. Egyéb:

  Projektmenedzsment tevékenység 

A projekt szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4 pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a „Cselekvő közösségek!” kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevéssé fejlett Dél-Dunántúli Régió hat települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszáma eléri az 500 főt, de nem haladja meg a 15 000 főt.

 

Közösségi interjúk, közösségi felmérés készítése, közösségi beszélgetések szervezése a konzorcium hat településén, a célterület hat településére vonatkozó Helyi Cselekvési Terv készítése, közösségi akciók, tevékenységek események szervezése (Településenként két szomszédünnep és két közösségi kiállítás szervezése.), programok, folyamatok megvalósítása (településenként három tanulókör megszervezése.), helyi nyilvánosság fórumai (A projekt első évben négy, második és harmadik évében kettő-kettő, negyedik évében egy lakossági részvételi fórum szervezése.), Közösségi Információs Pont létrehozása (Varga község), közösségfejlesztő képzés (1fő), tanulmányút szervezése, szakmai segítők alkalmazása,  bűnmegelőzési és közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.

 

Megvalósuló tevékenységek:

Baranya Megyei Önkormányzat

                        Megalapozó dokumentum elkészítése

                        Helyi Cselekvési Terv elkészítése

Varga Község Önkormányzata

                        Eszközbeszerzés

                        Közösségi Információs Pont létrehozása

                        Projektmenedzser foglalkoztatása

                        Tanulmányút szervezése

                        Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Bűnmegelőzést és közbiztonságot segítő programok

 Közlekedésbiztonsági programok

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

Marketingtevékenység biztosítása

 

Baranyajenő Község Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Felsőegerszeg Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Gödre Község Önkormányzata

                        Eszközbeszerzés

                        Szakmai vezető foglalkoztatása

Szakmai segítő foglalkoztatása

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

Szakmai vezető „Közösségfejlesztő” – szervezett képzésen való részvétele

Infokommunikáció biztosítása

 

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

Szágy Községi Önkormányzat

                        Eszközbeszerzés

                        Szomszédünnep szervezése (2 alkalom)

Közösségi (helyismereti) kiállítás szervezése (2 alkalom)

Tanulókör szervezése (3 alkalom)

 

A projekt időtartama: 2018. július 1. – 2021. június 30.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BA2-2017-00002

 

 •  Helyi cselekvési terv

 Helyi Cselekvési Terv.pdf (2568407 bájt)

 

 •  Közösségi interjúk összefoglalása

 Közösségi interjúk összefoglalása-kiegészítés.pdf (3172231 bájt)

Közösségi Interjúk összefoglalása.pdf (1897311 bájt)

 

 • Közösségi felmérés összefoglalása

Kérdőivek összefoglalása-kiegészítés.pdf (1490712 bájt)

 Kérdőívek összefoglalása.pdf (1451712 bájt)

Értékek és problémák a célterület településein.pdf (223566 bájt)

 

 • Szomszédünnepek, közösségi rendezvények szakmai beszámolói

 2018 Baranyajenő közösségi rendezvény.pdf (282495 bájt)

2018 Varga beszámoló szomszédünnep.pdf (121519 bájt)

2019 Baranyajenő beszámoló szomszédünnep.pdf (159749 bájt)

 2019 Felsőegerszeg beszámoló szomszédünnep.pdf (148058 bájt)

2019 Gödre beszámoló szomszédünnep.pdf (157158 bájt)

2019 Varga beszámoló szomszédünnep.pdf (140224 bájt)

2019 Szágy beszámoló szomszédünnep.pdf (204391 bájt)

 2020 Felsőegerszeg szomszédünnep beszámoló.pdf (146000 bájt)

 

 • Közösségi (helyismereti) kiállítások szakmai beszámolói

2019 Baranyajenő beszámoló közösségi kiállítás.pdf (150787 bájt)

 2019 Felsőegerszeg beszámoló közösségi kiállítás.pdf (144825 bájt)

2019 Gödre beszámoló közösségi kiállítás.pdf (152095 bájt)

  2019 Gödre beszámoló közösségi tevékenység.pdf (139751 bájt)

2020 Mindszentgodisa beszámoló közösségi kiallítás.pdf (129461 bájt)

2020 Szágy beszámoló közösségi kiállítás.pdf (142377 bájt)

 

 • Tanulókörök beszámolói

 2018 Mindszentgodisa beszámoló tanulókör.pdf (234313 bájt)

2018 Varga tanulókör beszámoló.pdf (232862 bájt)

 2019 Gödre beszámoló tanulókör.pdf (128583 bájt)

 2019 Gödre beszámoló tanulókör.pdf (132432 bájt)

2020 Gödre tanulókör beszámoló.pdf (129480 bájt)

2020 Varga program felső tagozatosoknak beszámloló3.pdf (142078 bájt)

2020 Varga program felső tagozatosoknak beszámloló5.pdf (138414 bájt)

2020 Varga program felső tagozatosoknak beszámoló2.pdf (228035 bájt)

 

 • Lakossági Részvételi Fórumok emlékeztetői

 2018 Felsőegerszeg beszámoló részvételi fórum.pdf (82373 bájt)

2018 Gödre beszámoló részvételi fórum.pdf (80480 bájt)

2018 Varga beszámoló részvételi fórum.pdf (81265 bájt)

2019 Mindszentgodisa beszámoló lakossági fórum.pdf (85859 bájt)

2019 Szágy beszámoló lakossági fórum.pdf (84753 bájt)

 

 • Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok szakmai beszámolói

2020 Varga beszámoló önvédelem.pdf (100565 bájt)

 2020 Varga bűnmegelőzési tábor beszámoló.pdf (258095 bájt)

 

 • Közlekedésbiztonsági programok szakmai beszámolói